Ārvalstniekiem, kas vēlas veikt apmaksātu darbu Francijā

Ja esat rezidents kādā no Baltijas valstīm un ja jums ir uzturēšanās atļauja, un ja vēlaties strādāt apmaksātu darbu Francijā, vīzas un darba atļaujas saņemšana notiek šādā veidā:

1. Darba devējam ir jāiesniedz pieteikums darba atļaujas saņemšanai DIRECCTE (Uzņēmumu, konkurences, patēriņa, darba un nodarbinātības ģenerāldirekcijā), aizpildot attiecīgajam nodarbinātības veidam atbilstošu „Cerfa” pieteikuma veidlapu.

2. Ja visi paredzētie nosacījumi ir izpildīti, DIRECCTE apstiprina līgumu un uzliek pozitīvu atzinumu uz „Cerfa” veidlapas; DIRECCTE par savu lēmumu paziņo darba devējam un attiecīgo lietu nosūta Francijas Imigrācijas un integrācijas birojam.

3. Francijas Imigrācijas un integrācijas birojs šo lietu tālāk nosūtīs Francijas vēstniecībai Latvijā.

4. Kad vēstniecība lietu būs saņēmusi, tā apņemas sazināties ar atļaujas pieteikuma iesniedzēju, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

Ja nodarbinātības termiņš Francijā ir īsāks par trijiem mēnešiem, ar šo lietu nodarbosies tikai DIRECCTE. Persona, kurai tiks izsniegta darba atļauja, varēs strādāt Francijā laika periodu, kas īsāks par trijiem mēnešiem. Tātad speciāla vīza šim nolūkam nav nepieciešama.
Strādāt bez atbildīgo institūciju iepriekš izsniegtas darba atļaujas ir nelegāli. Darbinieks un darba devējs par to var tikt saukti pie kriminālatbildības.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet attiecīgo iestāžu tīmekļa vietnes:

DIRECCTE
OFII

Nepieciešamie dokumenti ilgās darba vīzas saņemšanai

  • Divas fotogrāfijas. Formāts: 35x45mm. Fotogrāfijas fons: gaišs. Sejai jāaizņem 70% - 80% no fotogrāfijas platības. Attēlam fotogrāfijā jālīdzinās pašreizējam izskatam un tam jābūt ne vecākam par 3 mēnešiem (fotogrāfiju parametri).
  • Pase
  • Uzņēmumu, konkurences, patēriņa, darba un nodarbinātības ģenerāldirekcijā apstiprināts darba līgums.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 26/02/2019

Uz augšu