Francijas valsts svētku svinības Francijas vēstniecībā Rīgā

14.jūlijā Latviešu Biedrības namā Francijas vēstniecība Latvijā organizēja pieņemšanu par godu Francijas valsts svētkiem.

Francijas vēstnieces Latvijā Odiles Supizonas uzruna valsts svētku pieņemšanā

JPEG

JPEG

JPEG

Dernière modification : 17/07/2018

Haut de page