Ilgtermiņa uzturēšanās vīza, kas derīga kā uzturēšanās atļauja

Ilgtermiņa uzturēšanās vīzas turētāji, kuriem ir vēstniecības izdota „studenta”, „darba” vai „tūrisma” vīza, ir atbrīvoti no nepieciešamības pieteikties uzturēšanās atļaujas saņemšanai prefektūrā, jo izdotā vīza ir derīga arī kā uzturēšanās atļauja vīzas derīguma termiņa ietvaros (no 4 līdz 12 mēnešiem).

Uz šīs vīzas turētājiem attiecināmas tādas pašas tiesībās, kā uz tiem, kam ir īstermiņa uzturēšanās atļauja: šīs vīzas turētāji var brīvi pārvietoties Šengenas zonā vīzu derīguma termiņa ietvaros un uzturēties citās Šengenas zonas valstīs bet ne ilgak kā 3 mēnešus pusgada laikā.

Personām, kas vēlēsies Francijā uzturēties ilgāk, nekā to atļauj viņu vīzas derīguma termiņš, prefektūrā jāiesniedz iesniegums uzturēšanās atļaujas saņemšanai, divus mēnešus pirms vīzas derīguma termiņa beigām.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 26/02/2019

Uz augšu