Ilgtermiņa uzturēšanās vīza, kas derīga kā uzturēšanās atļauja

Ilgtermiņa uzturēšanās vīzas turētāji, kuriem ir vēstniecības izdota „studenta”, „darba” vai „tūrisma” vīza, ir atbrīvoti no nepieciešamības pieteikties uzturēšanās atļaujas saņemšanai prefektūrā, jo izdotā vīza ir derīga arī kā uzturēšanās atļauja vīzas derīguma termiņa ietvaros (no 4 līdz 12 mēnešiem).

Iesniedzot pieteikumu ilgtermiņa vīzas saņemšanai, ieinteresētajām personām vajadzēs pievienot arī attiecīgu Francijas Imigrācijas un integrācijas biroja pieteikuma veidlapu. Pēc vīzas izdošanas un brīdī, kad persona ieradusies Francijā, šī pieteikuma veidlapa pa pastu kā ierakstīta vēstule jāsūta uz Francijas Imigrācijas un integrācijas biroja reģionālo nodaļu, kas atbildīga par attiecīgo dzīvesvietas rajonu. Reģionālo nodaļu adreses atrdodamas veidlapas aizmugurē un Francijas Imigrācijas un integrācijas biroja tīmekļa vietnē.

Francijas Imigrācijas un integrācijas birojs pēc tam aicinās pieteikuma iesniedzēju, lai pabeigtu reģistrācijas formalitāties. Šīs formalitātes ir obligātas un, ja reģistrācija netiek veikta triju mēnešu laikā no ierašanās Francijā, Francijas varas iestādes vīzas turētāju uzskatīs par nelegālo imigrantu.

Uz šīs vīzas turētājiem attiecināmas tādas pašas tiesībās, kā uz tiem, kam ir īstermiņa uzturēšanās atļauja: šīs vīzas turētāji var brīvi pārvietoties Šengenas zonā vīzu derīguma termiņa ietvaros un uzturēties citās Šengenas zonas valstīs bet ne ilgak kā 3 mēnešus pusgada laikā.

Personām, kas vēlēsies Francijā uzturēties ilgāk, nekā to atļauj viņu vīzas derīguma termiņš, prefektūrā jāiesniedz iesniegums uzturēšanās atļaujas saņemšanai, divus mēnešus pirms vīzas derīguma termiņa beigām.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 04/10/2013

Uz augšu