Ilgtermiņa uzturēšanās vīza "Visiteur"

Nepieciešamie dokumenti ilgās uzturēšanās vīzas saņemšanai

  • Divas fotogrāfijas. Formāts: 35x45mm. Fotogrāfijas fons: gaišs. Sejai jāaizņem 70% - 80% no fotogrāfijas platības. Attēlam fotogrāfijā jālīdzinās pašreizējam izskatam un tam jābūt ne vecākam par 3 mēnešiem (fotogrāfiju parametri).
  • Pase tās kopija
  • Dzīvesvietu apliecinošs dokuments:

- īres līgums vai vienošanās par īres līguma noslēgšanu;
- vai apliecinājums par īpašuma tiesībām.

  • Sociālo un ekonomisko situāciju apliecinoši dokumenti: pensija, profesionālās darbības veikšana, mācības, utt.
  • Dokumenti, kas apliecina ģimenes vai privātu saišu esamību Francijā, ja nepieciešams: dzimšanas apliecība, ģimenes grāmatiņa, identitātes karte vai Francijas uzturēšanas atļauja, dažādi apliecinājumi vai jebkādi citi dokumenti, kas apliecina saistības ar Franciju veidu.
  • Iztikas līdzekļus apliecinoši dokumenti: ienākumi no īpašuma izīrēšanas, pabalsti, alga, bankas konta izraksti vai jebkāds cits apliecinošs dokuments, kurš parāda, kā prasītājs plāno finansēt savu uzturēšanos Francijā.
  • Apņemšanās neveikt nekādu profesionālo darbību Francijā.
  • Medicīniskās palīdzības segumu apliecinoši dokumenti visā uzturēšanās laikā (apdrošināšana, sociālās apdrošināšanas līgums utt.).
  • Izziņa par nesodamibu.
  • Motivācijas vēstule, (adresēt konsulam).

Dokumenti jāiesniedz oriğinālā veidā ar pievienotām kopijām.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 26/02/2019

Uz augšu