Ilgtermiņa uzturēšanās vīza uz Monako

Nepieciešamie dokumenti ilgās uzturēšanās vīzas saņemšanai uz Monako

  • Divas fotogrāfijas. Formāts: 35x45mm. Fotogrāfijas fons: gaišs. Sejai jāaizņem 70% - 80% no fotogrāfijas platības. Attēlam fotogrāfijā jālīdzinās pašreizējam izskatam un tam jābūt ne vecākam par 3 mēnešiem (fotogrāfiju parametri).
  • Pase un tās kopija
  • Izziņa par nesodāmību.
  • Apliecinājums ar godavārdu, ka pieprasījuma sniedzējs nekad nav ticis sodīts ne savā izcelsmes zemē, ne citur, kā arī nav atzīts par maksātnespējīgu, un pret viņu nav ierosināta lieta ne tiesā, ne policijā.
  • Ar uzturēšanos saistītie apliecinošie dokumenti:

- Firstistes nodarbinātības dienestā apstiprinātais darba līgums
- vai pieteikums uzņēmuma izveidošanas atļaujas saņemšanai ;
- vai laulības apliecība Francijas, Monako valstspiederīgo vai Monako dzīvojošo ārvalstu pilsoņu dzīvesbiedriem;
- vai izziņa no bankas.

  • Dzīvesvietu apliecinošs dokuments:

- īres līgums vai vienošanās par īres līguma noslēgšanu ;
- vai apliecinājums par īpašuma tiesībām.

  • Civilstāvokļa akti (laulības apliecība, berna(u) dzimšanas apliecība(s)...);
  • Vīzas pieteicēja sociālās un ekonomiskās situācijas apliecinoši dokumenti.

Dokumenti jāiesniedz oriğinālā veidā ar 2 pievienotām kopijām.

Francijas konsulārajām iestādēm jākonsultējas ar Monako atbildīgajām iestādēm pirms katras ilgtermiņa vīzas izdošanas Monako Firstistei. Vīzas pieteikuma izskatīšanas termiņš : trīs mēneši.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 07/08/2017

Uz augšu