Sadarbības līguma starp Francijas Atomenerģijas komisariātu (CEA) un Latvijas Universitāti (LU) parakstīšana

Frederiks Žurness (M. Frédéric Journès), CEA starptautisko lietu direktors ieradās Rīgā otrdien, 5.jūlijā, lai parakstītu Sadarbības līguma starp Francijas Atomenerģijas komisariātu un Latvijas Universitāti, kuru pārstāvēja tās rektors Prof. Indriķis Muižnieks. Iepriekšējas tikšanās ļāva abām pusēm uzsvērt interesi par zinātnisko un tehnisko sadarbību starp abām institūcijām, kā arī apskatīt sadarbības attīstības iespējas pēc līguma parakstīšanas.

JPEG Vispārējās sadarbības līguma parakstīšana magnetohidrodinamikas (MHD) nozarē notika Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, klātesot Francijas vēstniekam Latvijā Stefanam Viskonti (M. Stéphane Visconti) un Francijas institūta direktoram Žilam Bonviālam (M. Gilles Bonnevialle). CEA pārstāvēja Frederiks Žurness, starptautisko lietu direktors, un īpaši šoreiz arī Dr. Kristians Latžē (Dr. Christian Latgé), galvenā CEA kontaktpersona šajā sadarbībā. LU pārstāvēja tās rektors profesors Indriķis Muižnieks. Arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns bija klāt.

Līgums ir vairāk nekā 20 gadus ilgas abu institūciju sadarbības turpinājums. Tā balstās tādās aktivitātēs kā :

  • tehniskas informācijas apmaiņa ;
  • kopīga dalība zinātnisko pētījumu programmās ;
  • jauno pētnieku un studentu, kuri izstrādā doktora disertāciju, apmācība ;
  • kopīgas publikācijas zinātniskajos izdevumos ;
  • iesaistīšanās ar MHD saistītos tīklos ;
  • konferenču un darbsemināru organizēšana, piemēram, starptautiskā konference PAMIR ;
  • ekspertu un profesoru vizītes.

Šīs sadarbības ietvaros un ar Francijas institūta starpniecību vēstniecība finansiāli ir atbalstījusi pētnieku mobilitātes, kā arī konferenču organizēšanu un disertāciju izstrādāšanu pēc „cotutelle” modeļa. Tādējādi vairāk nekā desmit Latvijas MHD nozares pētnieki saņēmuši finansējumu savu disertāciju izstrādei pēc „cotutelle” modeļa ar Francijas valdības stipendijām.

Šī līguma parakstīšana ir svarīgs solis zinātniskajā sadarbībā starp mūsu valstīm. Vēstniecība pievērsīs īpašu uzmanību šīs sadarbības ietvaros īstenotajam pētniecības darbam.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 05/06/2018

Uz augšu