Saskaņā ar UNESCO datiem Francija ir trešā valsts pēc uzņemto ārvalstu studentu skaita.

Saskaņā ar pēdējiem UNESCO publicētajiem datiem, Francija ir trešā valsts pasaulē pēc uzņemto ārvalstu studentu skaita. 2013. gadā 288 544 studenti jeb 7% no studentiem, kas izmanto starptautiskās mobilitātes programmas visā pasaulē, izvēlējās Franciju.

Tikai Amerikas Savienotās Valstis un Apvienotā Karaliste uzņēmusi vairāk studentu nekā Francija. Sarakstā aiz Francijas palikusi Austrālija.

Uzlabojot savu pozīciju par 8% salīdzinajumā ar 2009. gadu, Francija pamazām atgūst savu iepriekšējo pozīciju. Plašākā mērogā skatoties, pēdējo 15 gadu laikā Francijā uzņemto ārvalstu studentu skaits ir pieaudzis par 90% - 1998. gadā Francija uzņēma 151 969 ārvalstu studentus. 2012. gadā ārvalstu studentu skaits veido 12,3% no kopējā studentu skaita Francijā, bet 15,2% - no universitāšu studentu skaita.

Pasākumi ārvalstu studentu uzņemšanas veicināšanai devuši ieguldījumu šādai pozitīvai attīstībai. 2013. gada 22. jūlija likums veicina Francijas pievilcību, koncentrējoties uz pētniecību un izglītības piedāvājuma vienkāršošanu, sadarbojoties ar reģionālajiem partneriem.

2013. gadā apmēram trīsdesmit universitāšu un citu mācību iestāžu apvienību izveide padarījusi vieglāk izglītību saprotamu un tai sniedz papildus redzamību starptautiskā mērogā, arī pārvietojot piedāvāto kursu pasniegšanas vietas, kā arī piedāvājot digitālo apmācību (ar 2013. gada rudenī izveidotās Francijas digitālās universitātes atbalstu).

Tāpat ārvalstu studentu uzņemšanu sekmē šādi pasākumi, kas saistīti ar mobilitātes veicināšanu:

- Daudzgadīgu vīzu izdošana studentiem un pētniekiem;

- Īpaša statusa piešķiršana studentiem, kas Francijā studē doktorantūrā - gan doktora darba rakstīšanas laikā, gan pēc tam;

- Konsulātos veicamo procedūru vienkāršošana;

- Vienas pieturas ārvalstu studentu apkalpošanas centru atvēršana, sniedzot iespēju uzreiz veikt visas nepieciešamās darbības, lai uzsāktu dzīvi Francijā.

- Dzīvesvietu atjaunošana uz izveidošana;

- Iestāšanās par Eiropas Savienības „Erasmus” programmas budžetu, kas paredzēts studentu mobilitātei (arī BRIC valstīm) un tā demokratizāciju.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 15/11/2013

Uz augšu