Francijas prezidentūras seši mēneši, kalpojot Eiropai

“2022. gada jūnija Eiropa ir ļoti atšķirīga no 2022. gada janvāra Eiropas.”
Francijas Republikas prezidents Emanuels Makrons 24. jūnijā Briselē

Pēdējos sešus mēnešus Francijas prezidentūra ES Padomē ir pavadījusi dziļās pārmaiņās, ko piedzīvojusi Eiropas Savienība, kamēr karš no jauna ir atgriezies mūsu kontinentā. Tā ir strādājusi, lai nestu solidāru, vienotu un stingru atbildi Krievijas militārajai agresijai Ukrainā, vienlaikus turpinot darbu pie mūsu Eiropas nākotnes lielajiem projektiem, lai tā kļūtu vēl suverēnāka, vēl zaļāka un vēl cilvēcīgāka.

JPEG
© France Diplomatie MEAE

Stingra un vienota atbilde, stājoties pretī iebrukumam Ukrainā

Francijas prezidentūras ES Padomē laikā, rīkojoties ar apņēmību un pilnīgi vienoti, Eiropas Savienība ir paveikusi sekojošo:

 • Uzņēmusi vairāk nekā 7,6 miljonus ukraiņu
 • Atbalstījusi Ukrainas armiju, izvēršot militāro palīdzību 2 miljardu eiro apmērā
 • Atbalstījusi Ukrainas ekonomiku 2 miljardu eiro apmērā. ES norit darbs pie jaunas finansiālās palīdzības 9 miljardu eiro apmērā izveides
 • Sniegusi milzīgu humāno atbalstu 335 miljonu eiro apmērā, papildus bilaterālajai ES dalībvalstu palīdzībai 1,28 miljardu eiro apmērā
 • Pieņēmusi sankciju pakotnes, kurām ir liela ietekme uz Krieviju un Baltkrieviju
 • Sniegusi tiešu atbalstu Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm
 • Piešķīrusi ES kandidātvalsts statusu Ukrainai un Moldovai

JPEG
© France Diplomatie MEAE

Sekojot Francijas prezidenta priekšlikumam un stājoties pretī karam mūsu kontinentā, ir uzsāktas pārdomas par “Eiropas politiskās kopienas” izveidi. 23. jūnijā tā guva atbalstu Eiropas līderu vidū. Tās mērķis ir stiprināt politiskās, ekonomiskās, kultūras un drošības saites mūsu kontinentā ar Eiropas valstīm, kuras dala ar mums kopīgas demokrātiskās vērtības.

Versaļas samita laikā 10. un 11. martā tika sasniegti svarīgi mērķi, lai stiprinātu mūsu aizsardzības kapacitāti, mazinātu mūsu atkarību no Krievijas gāzes, ogļu un naftas importa, kā arī veidotu spēcīgāku ekonomisko bāzi.

JPEG
© France Diplomatie MEAE

Francijas prezidentūras ES Padomē sasniegtie mērķi

—> Suverēnāka Eiropa

 • Reformēt Šengenas zonas darbību
 • Veiksmīgāk reaģēt uz migrācijas plūsmu uz Eiropu
 • Stiprināt Eiropas aizsardzību
 • Atjaunot partnerattiecības starp ES un Āfriku

—> Zaļāka Eiropa

 • Pieņemt Klimata pakotni, lai par 55% samazinātu izmešus līdz 2030. gadam – Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms, jaunu automobiļu ar iekšdedzes dzinējiem ražošanas apturēšana no 2035. gada un ekoloģiskās pārejas sociālo seku atbalsta piešķiršana 59 miljardu eiro apmērā
 • Atbalstīt identisku ražošanas normu ieviešanu ES ražotajiem produktiem
 • Pārorientēt Eiropas tirdzniecības politiku, lai respektētu sociālas un videi draudzīgas prasības tirdzniecības līgumos
 • Izveidot Eiropas rīku, lai cīnītos ar atmežošanas importu
 • Veicināt uzņēmumu vides aizsardzības un sociālās politikas caurspīdību

—> Digitālāka Eiropa

 • Ierobežot neatļauta satura un produktu izplatīšanu tiešsaistē (Digitālo pakalpojumu akta regulas pieņemšana)
 • Apturēt lielo interneta platformu ekonomisko ietekmi, stiprinot patērētāju izvēles brīvību (Digitālā tirgus akta regulas pieņemšana)
 • Atbalstīt inovāciju un jauno uzņēmumu attīstību, mobilizējot institucionālās investīcijas (3,5 miljardu eiro "Scale-up" iniciatīvai)

JPEG
© France Diplomatie MEAE

—> Sociālāka Eiropa

 • Pieņemta direktīva par adekvātām minimālajām algām
 • Pieņemts regulējums par darbinieku dzimumu vienlīdzību uzņēmumu valdēs

—> Cilvēcīgāka Eiropa

 • Atjaunot Eiropas pamatvirzību, padarot to tuvāku saviem pilsoņiem ar Konferenci par Eiropas nākotni, kurā tika formulēti vairāki priekšlikumi
 • Projekta “Micro Folie” tīkla izveide visās Eiropas pilsētās un reģionos, kas vēlas pievienoties projektam
 • Izveidot Eiropas civilā dienesta tīklu, kas būtu atvērts visiem jauniešiem līdz 25 gadu vecumam
 • Stiprināt Eiropas stratēģiju cīņā pret rasismu un antisemītismu

Informācija pēdējo reizi atjaunota 04/07/2022

Uz augšu