Strādāt Francijā [fr]

No 2008. gada 1. jūlija Francijas darba tirgus ir pilnībā atvērts visu to valstu pilsoņiem, kas 2004. gada 1. maijā pievienojās Eiropas Savienībai (Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Slovēnija).

Šo astoņu valstu pilsoņiem vairs nav nepieciešams pieprasīt uzturēšanās atļauju prefektūrā vai uzrādīt darba atļauju. Pietiek ar derīgu pasi vai identifikācijas karti, lai viņi varētu veikt jebkādas saimnieciskās darbības – algotas vai kā pašnodarbinātais, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tiek piemēroti Francijas pilsoņiem (izņemot dažus valsts amatus un reglamentētās profesijas, kam nepieciešama kvalifikācijas atzīšana). Iespēja pieprasīt uzturēšanās atļauju tomēr joprojām paliek spēkā. Lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus, vērsieties jūsu dzīvesvietai atbilstošajā prefektūrā vai apakšprefektūrā.

Tomēr jāņem vērā, ka šis regulējums attiecas tikai uz ES pilsoņiem, bet ne uz Latvijas nepilsoņiem vai arī trešo valstu pilsoņiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā.

Informācija par vīzām

Francijas integrācijas un imigrācijas birojs (OFII)

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

Informācija pēdējo reizi atjaunota 04/06/2018

Uz augšu