Vēstule Eiropas Savienībai par LGBT + tiesību jautājumu [fr]

(Neoficiāls tulkojums)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzības, dažādības un iespēju vienlīdzības lietu ministrija (Ministre)
Eiropas lietu un ārlietu ministrija (Eiropas lietu valsts sekretārs)

Parīzē, 2020.gada 12.oktobrī

Viceprezidentes kundze,
Komisāres kundze,
Komisāra kungs,

Eiropas Savienība, ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Ursulas fon der Leienas balsi, ir atgādinājusi par savu nelokāmo apņemšanos cīņā pret diskrimināciju, vardarbību un pamattiesību pārkāpumiem. Tāpat kā Eiropas Savienība, arī Francija šo cīņu ir izvirzījusi kā vienu no savām prioritātēm, un mums ir zināmas Jūsu apņemšanās šajos tematos.

Tā kā vienlīdzības un ne-diskriminēšanas principi ir mūsu kopējo vērtību centrā, mums jārīkojas bez nekādiem kompromisiem. Šī cīņa ir visu to cīņa, kuri neaizmirst, ka tiesiskums ir mūsu dārgākais mantojums un ka mūsu kopīgās institūcijas ir domātas, lai to nodrošinātu un aizsargātu.

Un lai arī LGBT+ personu tiesības aizsargā ES Pamattiesību harta, lai arī ES Tiesa vairakkārt paudusi savu nostāju pret diskriminējošiem pasākumiem attiecībā uz šīm personām un uz visām minoritātēm, LGBT+ minoritāšu situācija Eiropas Savienībā šodien joprojām ir iemesls pamatotām bažām. Eiropas pamattiesību aģentūras šogad publicētā ziņojuma virsraksts “veicams garš ceļš līdz LGBTQI vienlīdzībai” ir izgaismojošs un tajā iekļautā statistika ir pamācoša – 43% no LGBT+ personām Eiropas Savienībā vismaz vienu reizi pēdējo divpadsmit mēnešu laikā jutušies diskriminēti.

Tam ir jāpieliek punkts. Nesenās aktualitātes mūs brīdina, sauc atpakaļ pie mūsu vērtībām un pie mūsu vēstures. Rezolūcijas, kuras pieņēmušas dažas Eiropas pašvaldības, pozicionējot sevi kā “LGBT brīvu zonu”, ir nepieņemami uzbrukumi Savienības aizstāvētajām pamattiesībām un vērtībām.

Mēs paužam gandarījumu par Jūsu un Komisijas priekšsēdētājas nepārprotamo apņēmību. Atteikums Eiropas pašvaldību sadraudzības programmas ietvaros izmaksāt subsīdijas sešām Polijas pilsētām, kuras sevi bija pasludinājušas par “LGBT ideoloģijas brīvu zonu”, ir pareizais virziens.

Šajā tiesību virzīšanas cīņā mēs esam Jums līdzās : līdzās, lai atbalstītu stratēģiju vienlīdzīgai attieksmei pret LGBT+ personām 2020-2025, kura tiks prezentēta novembrī; līdzās, arī lai iedrošinātu Jūs pieņemt ambiciozu dokumentu, piedāvājot pilnīgu un integrētu pieeju cīņā pret diskrimināciju, ar kādu saskaras LGBT+ personas. Jums līdzās, lai cīnītos pret visām diskriminācijas formām, pret rasismu un antisemītismu.

Ir jārīkojas ātrāk un spēcīgāk. Tamdēļ, kā mēs to jau nesen pārrunājām ar viceprezidenti Veru Jourovu, mēs sagaidām Jūsu piedāvājumu, lai paplašinātu Eiropas Savienības likumdošanā paredzēto pārkāpumu sarakstu ar visām naida noziegumu un naida runas formām, kas balstās uz izcelsmi, reliģiju, dzimumu, seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti. Un tāpēc visbeidzot mēs aicinām nekavējoties apzināt visus esošos instrumentus, kuri varētu tikt mobilizēti, lai aizsargātu LGBT+, un vērst sankcijas par viņu, kā visu Eiropas Savienības pilsoņu, tiesību neievērošanu, tādā veidā, kā mērķēti tika apturēts finansējums, kas bija Jūsu nesen iniciēts instruments.

Mūsu pienākums ir rīkoties, jo uz spēles ir likta brīvības un vienlīdzības ideja. Mēs nedrīkstam atkāpties no mūsu principiem. Mēs Jums jau iepriekš pateicamies par uzmanību, kuru pievērsīsiet mūsu pieejai, un lūdzam Jūs, viceprezidentes kundze, komisāres kundze, komisāra kungs, pieņemt mūsu dziļākās cieņas apliecinājumus.

Elizabete MORENO
(Elisabeth MORENO)

Klemāns BONS
(Clément BEAUNE)

*

Vera JOUROVA
priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību

Helena DALLI
līdztiesības komisāre

Didier REYNDERS
tiesiskuma komisārs

Informācija pēdējo reizi atjaunota 22/10/2020

Uz augšu