Lietošanas noteikumi

Fotogrāfijas

Šajā tīmekļa vietnē izvietoto fotogrāfiju izcelsme ir dažāda. Pēc noklusējuma tās nāk no Francijas vēstniecības Latvijā vai no Francijas Eiropas un Ārlietu ministrijas.

Ja vēlaties izmantot tīmekļa vietnes saturu (grafikas, foto, video), rakstiet mums.

Reproducēšanas tiesības

Saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, precīzāk, saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma pantu L.122-5, sekojoši „oficiālie dokumenti” ir brīvi izmantojami:

- Deklarācijas, runas, preses apskati un paziņojumi;
- Apkārtraksti, direktīvas un citi reglamentējošie dokumenti;
- CERFA veidlapas. Tomēr ir vēlams, lai, daļēji vai pilnībā izmantojot šos dokumentus, skaidri tiktu norādīts autors, avots un saite, kas ved uz oriģinālo dokumentu tiešsaistē Francijas vēstniecības Latvijā mājas lapā.

Viss pārējais Francijas vēstniecības Latvijā tīmekļa vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma pantu L.122-4, jebkāda pārpublicēšana iespējama tikai ar autora piekrišanu.

Tas attiecas uz Francijas vēstniecības dienestu sagatavotiem tekstiem, kuru mērķis ir ar interneta starpniecību informēt Francijas un ārvalstu publiku par vēstniecības aktivitātēm un ārpolitikas jautājumiem vispār, savukārt īpaši ārvalstu auditorijai paredzēta Francijas prezentācijas sadaļa. Šis saturs nevar tikt pārpublicēts bez iepriekšējas piekrišanas un bez avota norādes.

Tīmekļa vietnes satura izmantošana nekomerciāliem mērķiem, jo īpaši pedagoģiskiem mērķiem, ir atļauta ar noteikumu, ka tiek saglabāts informācijas veselums un netiek mainīta tās jēga, doma, pasniegšanas veids, kā arī ir precizēta informācijas izcelsme un publicēšanas datums.

Informācija nevar tikt izmantota komerciāliem vai reklāmas nolūkiem bez atļaujas un bez licences par publiskās informācijas izmantošanu. Par informācijas izmantošanu komerciāliem un reklāmas nolūkiem tiek uzskatīta publiskajā informācijā balstīta produkta vai pakalpojuma izveide, kuru paredzēts nodot trešajām personām par maksu vai bez maksas.

Informācijas izmantošanas atļaujas pieprasījumus sūtīt Francijas vēstniecības Latvijā tīmekļa vietnes redaktoram, rakstot ziņojumu.

Pārpublicēšana komerciālos vai reklāmas nolūkos ar atsevišķiem izņēmumiem netiek atļauta.

Hiperteksta saites, kas ved uz Francijas vēstniecības Latvijā mājas lapu

Jebkurai publiskai vai privātai interneta vietnei ir atļauts bez iepriekšējas piekrišanas izvietot saiti uz Francijas vēstniecības Latvijā mājas lapā ievietoto informāciju.
Interneta mājas lapām, pēc atļaujas saņemšanas pārpublicējot informāciju, ir skaidri jānorāda dokumenta izcelsme tīmekļa vietnes adreses formā: https://lv.ambafrance.org

Katras lapas apakšā jāpievieno piebilde „Visas tiesības saglabātas”.

Ieteicams saturu nevis pārpublicēt, bet izmantot „padziļinātās saites”, kas aizved tieši pie vēlamā dokumenta.

Šajā gadījumā saišu ievietošana uz mājas lapu https://lv.ambafrance.org nav iepriekš saskaņojama. Tomēr ir ieteicams saites nosaukumā skaidri minēt vēstniecības mājas lapu.

Mājas lapas, kuras izvēlējušās novirzīt lietotāju tieši uz tīmekļa vietni https://lv.ambafrance.org, no tā brīža uzņemas atbildību gadījumā, ja tās radījušas apdraudējumu publiskās mājas lapas tēlam.

Francijas vēstniecības Latvijā tīmekļa vietnē izvietotās hiperteksta saites

Francijas vēstniecības Latvijā tīmekļa vietnē tiek izvietotas daudzas saites uz citām privātām vai oficiālām, Francijas vai ārvalstu mājas lapām. To atrašanās vēstniecības tīmekļa vietnē neuzliek Francijas vēstniecībai Latvijā atbildību par to saturu un to vienīgais mērķis ir atļaut interneta lietotājam vieglāk atrast citus dokumentācijas resursus par interesējošo tematu.

Rakstīt mājas lapas pārzinim

Savus novērojumus un ierosinājumus ir iespējams nodot mājas lapas pārzinim. Viņš centīsies ņemt tos vērā. Tomēr tas nenozīmē, ka viņš atbildēs uz privātiem pieprasījumiem un tādiem pieprasījumiem, kas neiekļaujas mājas lapas administratīvās un tehniskās pārvaldības normatīvos.

Francijas vēstniecības Latvijā pasta adrese sūtījumiem: Raiņa bulvāris 9, Rīga, LV1050. Sazināties ar vēstniecību elektroniski.

Mājas lapas koncepcija un pārvaldība

Francijas vēstniecības Latvijā mājas lapā tiek publicēta visu tās dienestu un Eiropas un Ārlietu ministrijas informācija. Mājas lapas saturisko, grafisko un tehnisko atjauninājumu ikdienā nodrošina vēstniecības preses dienests.

Hostingu nodrošina uzņēmums Oxyd.

Vietne izveidota ar Open Source programmu SPIP ar GNU/GPL licenci.

Pieejamība

Francijas vēstniecības Latvijā mājas lapa veidota saskaņā ar Vispārējā administrācijas pieejamības regulējama rekomendācijām (RGAA), kā arī saskaņā ar Vispasaules Tīmekļa konsorcija normām (W3C).

Vietne ir izmantojama visās pieejamajās interneta pārlūkprogrammās. Tā ir pieejama jebkuram, izņemot force majeur gadījumus.

Mēs esam apņēmušies pastāvīgi uzlabot pieejamību mājas lapas saturam, īpašu vērību piegriežot „mobilitātes” aspektiem.

Atbildības ierobežojums

Šajā mājas lapā izvietotā informācija tiek sniegta sabiedrībai. Neskatoties uz rūpīgu oficiālo tekstu transkripciju, satura un informācijas pārbaudi, mājas lapā izvietotie elementi nepretendē uz precizitāti un neuzliek atbildību Francijas vēstniecībai Latvijā.

Mājas lapā pieejamā informācija un/vai dokumenti var tikt izmainīti jebkurā brīdī, kā arī var tikt atjaunināti.

Vēstniecība nekādā gadījumā nenesīs atbildību par jebkāda veida kaitējumu, vai tā cēlonis būtu mājas lapā pieejamās informācijas un/vai dokumentu interpretācija vai to izmantošana.

Piemērojamie tiesību akti

Neatkarīgi no izmantošanas vietas, šī mājas lapa ir pakļauta Francijas tiesību aktiem. Strīda gadījumā, ja nekādā veidā neizdodas rast risinājumu miermīlīgā ceļā, tikai Francijas tiesu iestādes varēs izšķirt šo strīdu.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par šiem mājas lapas lietošanas noteikumiem, rakstiet mums uz adresi:

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

Informācija pēdējo reizi atjaunota 23/11/2020

Uz augšu